Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outdrink


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outdrink

Infinitiv

outdrink

Minulý čas

outdrank

outdrunk *

outdrinked *

Příčestí minulé

outdrunk

outdrunk *

outdrank *

outdrinked

outdrunken *** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Nepravidelná slovesa