Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTSWEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outswear


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outswear

Infinitiv

outswear

Minulý čas

outswore

Příčestí minulé

outswornOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
Nepravidelná slovesa