Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso SUNBURN | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  sunburn


Minulý čas pro nepravidelné sloveso sunburn

B2

Infinitiv

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

Minulý čas

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

Příčestí minulé

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

burn

[bɜːn]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]
Nepravidelná slovesa