Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UNDERBET | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  underbet


Minulý čas pro nepravidelné sloveso underbet

Infinitiv

underbet

Minulý čas

underbet

underbetted

Příčestí minulé

underbet

underbetted







Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

bet

[bet]

bet
betted

[bet]
[betid]

bet
betted

[bet]
[betid]












Nepravidelná slovesa