Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  weave


Minulý čas pro nepravidelné sloveso:

weave

Překlad: tkát, utkat

Infinitiv

weave

[wiːv]

Minulý čas

wove

[wəʊv]

Příčestí minulé

woven

[ˈwəʊvən]
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

interwove

interwoven

unwove

unwoven


Časování nepravidelného slovesa [weave]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas (Present)

I
weave 
you
weave 
he/she/it
weaves 
we
weave 
you
weave 
they
weave 

Přítomný čas průběhový (Present Continuous)

I
am weaving 
you
are weaving 
he/she/it
is weaving 
we
are weaving 
you
are weaving 
they
are weaving 

Minulý čas (Simple past)

I
wove 
you
wove 
he/she/it
wove 
we
wove 
you
wove 
they
wove 

Minulý čas průběhový (Past Continuous)

I
was weaving 
you
were weaving 
he/she/it
was weaving 
we
were weaving 
you
were weaving 
they
were weaving 

Předpřítomný čas (Present perfect)

I
have woven 
you
have woven 
he/she/it
has woven 
we
have woven 
you
have woven 
they
have woven 

Předpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)

I
have been weaving 
you
have been weaving 
he/she/it
has been weaving 
we
have been weaving 
you
have been weaving 
they
have been weaving 

Předminulý čas (Past perfect)

I
had woven 
you
had woven 
he/she/it
had woven 
we
had woven 
you
had woven 
they
had woven 

Předminulý čas průběhový (Past perfect continuous)

I
had been weaving 
you
had been weaving 
he/she/it
had been weaving 
we
had been weaving 
you
had been weaving 
they
had been weaving 

Budoucí čas (Future)

I
will weave 
you
will weave 
he/she/it
will weave 
we
will weave 
you
will weave 
they
will weave 

Budoucí čas průběhový (Future continuous)

I
will be weaving 
you
will be weaving 
he/she/it
will be weaving 
we
will be weaving 
you
will be weaving 
they
will be weaving 

Předbudoucí čas (Future perfect)

I
will have woven 
you
will have woven 
he/she/it
will have woven 
we
will have woven 
you
will have woven 
they
will have woven 

Předbudoucí čas průběhový (Future perfect continuous)

I
will have been weaving 
you
will have been weaving 
he/she/it
will have been weaving 
we
will have been weaving 
you
will have been weaving 
they
will have been weaving 

Podmiňovací způsob (Conditional) nepravidelného slovesa [weave]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný (Conditional present)

I
would weave 
you
would weave 
he/she/it
would weave 
we
would weave 
you
would weave 
they
would weave 

Kondicionál přítomný průběhový (Conditional present progressive)

I
would be weaving 
you
would be weaving 
he/she/it
would be weaving 
we
would be weaving 
you
would be weaving 
they
would be weaving 

Kondicionál minulý (Conditional perfect)

I
would have woven 
you
would have woven 
he/she/it
would have woven 
we
would have woven 
you
would have woven 
they
would have woven 

Kondicionál minulý průběhový (Conditional perfect progressive)

I
would have been weaving 
you
would have been weaving 
he/she/it
would have been weaving 
we
would have been weaving 
you
would have been weaving 
they
would have been weaving 

Konjunktiv (Subjunktiv) nepravidelného slovesa [weave]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný (Present subjunctive)

I
weave 
you
weave 
he/she/it
weave 
we
weave 
you
weave 
they
weave 

Konjunktiv minulý (Past subjunctive)

I
wove 
you
wove 
he/she/it
wove 
we
wove 
you
wove 
they
wove 

Konjunktiv předpřítomný (Past perfect subjunctive)

I
had woven 
you
had woven 
he/she/it
had woven 
we
had woven 
you
had woven 
they
had woven 

Rozkazovací způsob (Imperativ) nepravidelného slovesa [weave]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob (Imperativ)

I
weave 
you
Let´s weave 
he/she/it
weave 
we
 
you
 
they
 

Příčestí (Participle) nepravidelného slovesa [weave]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné (Present participle)

I
weaving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé (Past participle)

I
woven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelná slovesa