Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso DRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  draw


Minulý čas pro nepravidelné sloveso draw

A1 Překlad: kreslit, losovat, malovat, nakreslit, narýsovat, natahovat, načerpat, odtáhnout, přetáhnout, přitáhnout, slosovat, táhnout

Infinitiv

draw

[drɔː]

Minulý čas

drew

[druː]

Příčestí minulé

drawn

[drɔːn]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

overdraw

[ˌəʊvəˈdrɔː]

overdrew

[ˌəʊvəˈdruː]

overdrawn

[ˌəʊvəˈdrɔːn]

adrew

adrawn

bedrew

bedrawn


Časování nepravidelného slovesa [draw]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
draw 
you
draw 
he/she/it
draws 
we
draw 
you
draw 
they
draw 

Přítomný čas průběhový

I
am drawing 
you
are drawing 
he/she/it
is drawing 
we
are drawing 
you
are drawing 
they
are drawing 

Minulý čas

I
drew 
you
drew 
he/she/it
drew 
we
drew 
you
drew 
they
drew 

Minulý čas průběhový

I
was drawing 
you
were drawing 
he/she/it
was drawing 
we
were drawing 
you
were drawing 
they
were drawing 

Předpřítomný čas

I
have drawn 
you
have drawn 
he/she/it
has drawn 
we
have drawn 
you
have drawn 
they
have drawn 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been drawing 
you
have been drawing 
he/she/it
has been drawing 
we
have been drawing 
you
have been drawing 
they
have been drawing 

Předminulý čas

I
had drawn 
you
had drawn 
he/she/it
had drawn 
we
had drawn 
you
had drawn 
they
had drawn 

Předminulý čas průběhový

I
had been drawing 
you
had been drawing 
he/she/it
had been drawing 
we
had been drawing 
you
had been drawing 
they
had been drawing 

Budoucí čas

I
will draw 
you
will draw 
he/she/it
will draw 
we
will draw 
you
will draw 
they
will draw 

Budoucí čas průběhový

I
will be drawing 
you
will be drawing 
he/she/it
will be drawing 
we
will be drawing 
you
will be drawing 
they
will be drawing 

Předbudoucí čas

I
will have drawn 
you
will have drawn 
he/she/it
will have drawn 
we
will have drawn 
you
will have drawn 
they
will have drawn 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been drawing 
you
will have been drawing 
he/she/it
will have been drawing 
we
will have been drawing 
you
will have been drawing 
they
will have been drawing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [draw]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would draw 
you
would draw 
he/she/it
would draw 
we
would draw 
you
would draw 
they
would draw 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be drawing 
you
would be drawing 
he/she/it
would be drawing 
we
would be drawing 
you
would be drawing 
they
would be drawing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have drawn 
you
would have drawn 
he/she/it
would have drawn 
we
would have drawn 
you
would have drawn 
they
would have drawn 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been drawing 
you
would have been drawing 
he/she/it
would have been drawing 
we
would have been drawing 
you
would have been drawing 
they
would have been drawing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [draw]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
draw 
you
draw 
he/she/it
draw 
we
draw 
you
draw 
they
draw 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
drew 
you
drew 
he/she/it
drew 
we
drew 
you
drew 
they
drew 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had drawn 
you
had drawn 
he/she/it
had drawn 
we
had drawn 
you
had drawn 
they
had drawn 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [draw]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
draw 
you
Let´s draw 
he/she/it
draw 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [draw]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
drawing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
drawn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [draw]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

draw apart

draw aside

draw away

draw back

draw down

draw in

draw into

draw off

draw on

draw out

draw over

draw together

draw up

draw uponNepravidelná slovesa