LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  interlay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso interlay

Infinitiv

interlay

[ɪntəˈleɪ]

Minulý čas

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

Příčestí minulé

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech


   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Nepravidelná slovesa