Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso MISBEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  misbear


Minulý čas pro nepravidelné sloveso misbear **

Infinitiv

misbear **

Minulý čas

misbore

misbare *

Příčestí minulé

misborne

misborn* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]
Nepravidelná slovesa