Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso NAYSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  naysay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso naysay **

Infinitiv

naysay **

Minulý čas

naysaid

Příčestí minulé

naysaid** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelná slovesa