Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outleap


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outleap

Infinitiv

outleap

Minulý čas

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

Příčestí minulé

outleaped

outleapt

outlopen ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Nepravidelná slovesa