Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OUTSWIM | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  outswim


Minulý čas pro nepravidelné sloveso outswim

Infinitiv

outswim

Minulý čas

outswam

outswum *

Příčestí minulé

outswum* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

swim

[swɪm]

swam
swum

[swæm]
[swʌm]

swum

[swʌm]
Nepravidelná slovesa