Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OVERSWING | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overswing


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overswing

Infinitiv

overswing

Minulý čas

overswang

overswung

Příčestí minulé

overswung

overswungen ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

swing

[swɪŋ]

swung
swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

swung
swungen

[swʌŋ]
[swʌŋən]
Nepravidelná slovesa