Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso STICK | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  stick


Minulý čas pro nepravidelné sloveso stick

B1 Překlad: bodnout, lepit, nabodnout, nalepit, napíchnout, probodnout, propíchnout, píchat, píchnout, přilepit, připíchnout, trčet, zapíchnout

Infinitiv

stick

[stɪk]

Minulý čas

stuck

sticked *

[stʌk]
[stɪkd]

Příčestí minulé

stuck

sticked *

[stʌk]
[stɪkd]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektechČasování nepravidelného slovesa [stick]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
stick 
you
stick 
he/she/it
sticks 
we
stick 
you
stick 
they
stick 

Přítomný čas průběhový

I
am sticking 
you
are sticking 
he/she/it
is sticking 
we
are sticking 
you
are sticking 
they
are sticking 

Minulý čas

I
stuck 
you
stuck 
he/she/it
stuck 
we
stuck 
you
stuck 
they
stuck 

Minulý čas průběhový

I
was sticking 
you
were sticking 
he/she/it
was sticking 
we
were sticking 
you
were sticking 
they
were sticking 

Předpřítomný čas

I
have stuck 
you
have stuck 
he/she/it
has stuck 
we
have stuck 
you
have stuck 
they
have stuck 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been sticking 
you
have been sticking 
he/she/it
has been sticking 
we
have been sticking 
you
have been sticking 
they
have been sticking 

Předminulý čas

I
had stuck 
you
had stuck 
he/she/it
had stuck 
we
had stuck 
you
had stuck 
they
had stuck 

Předminulý čas průběhový

I
had been sticking 
you
had been sticking 
he/she/it
had been sticking 
we
had been sticking 
you
had been sticking 
they
had been sticking 

Budoucí čas

I
will stick 
you
will stick 
he/she/it
will stick 
we
will stick 
you
will stick 
they
will stick 

Budoucí čas průběhový

I
will be sticking 
you
will be sticking 
he/she/it
will be sticking 
we
will be sticking 
you
will be sticking 
they
will be sticking 

Předbudoucí čas

I
will have stuck 
you
will have stuck 
he/she/it
will have stuck 
we
will have stuck 
you
will have stuck 
they
will have stuck 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been sticking 
you
will have been sticking 
he/she/it
will have been sticking 
we
will have been sticking 
you
will have been sticking 
they
will have been sticking 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [stick]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would stick 
you
would stick 
he/she/it
would stick 
we
would stick 
you
would stick 
they
would stick 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be sticking 
you
would be sticking 
he/she/it
would be sticking 
we
would be sticking 
you
would be sticking 
they
would be sticking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have stuck 
you
would have stuck 
he/she/it
would have stuck 
we
would have stuck 
you
would have stuck 
they
would have stuck 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sticking 
you
would have been sticking 
he/she/it
would have been sticking 
we
would have been sticking 
you
would have been sticking 
they
would have been sticking 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [stick]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
stick 
you
stick 
he/she/it
stick 
we
stick 
you
stick 
they
stick 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
stuck 
you
stuck 
he/she/it
stuck 
we
stuck 
you
stuck 
they
stuck 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had stuck 
you
had stuck 
he/she/it
had stuck 
we
had stuck 
you
had stuck 
they
had stuck 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [stick]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
stick 
you
Let´s stick 
he/she/it
stick 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [stick]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
sticking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
stuck 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [stick]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

stick around

stick at

stick by

stick down

stick in

stick on

stick out

stick out for

stick to

stick together

stick up

stick up for

stick withNepravidelná slovesa