Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso TEE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  tee


Minulý čas pro nepravidelné sloveso tee **

Infinitiv

tee **

Minulý čas

teed

Příčestí minulé

teed** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

beteed
betow

beteed
betow

forteed
fortow

forteed
fortow
Nepravidelná slovesa