Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso UPTAKE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  uptake


Minulý čas pro nepravidelné sloveso uptake **

Infinitiv

uptake **

Minulý čas

uptook

uptaked *

Příčestí minulé

uptaken* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Nepravidelná slovesa