Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORLAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forlay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forlay **

Infinitiv

forlay **

Minulý čas

forlaid

forlayed *

Příčestí minulé

forlaid

forlayed ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Nepravidelná slovesa