Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORTHCOME | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forthcome


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forthcome

Infinitiv

forthcome

Minulý čas

forthcame

Příčestí minulé

forthcomeOdvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

come

[kʌm]

came

[keɪm]

come
comen

[kʌm]
[kʌmn]
Nepravidelná slovesa