Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso OVERSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  overstand


Minulý čas pro nepravidelné sloveso overstand

Infinitiv

overstand

Minulý čas

overstood

Příčestí minulé

overstood

overstanden ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
Nepravidelná slovesa