Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - DURCHBRECHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  durchbrechen

Časování slovesa: durchbrechen


Překlad: prorazit

Přítomný čas

er durchbrich

Préteritum

er durchbrach

Perfektum

er hat durchbrochenČasování slovesa pravidelného slovesa [durchbrechen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
durchbreche 
du
durchbrichst 
er/sie/es
durchbrich 
wir
durchbrechen 
ihr
durchbrecht 
sie/Sie
durchbrechen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
durchbrach 
du
durchbrachst 
er/sie/es
durchbrach 
wir
durchbrachen 
ihr
durchbracht 
sie/Sie
durchbrachen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe durchbrochen 
du
hast durchbrochen 
er/sie/es
hat durchbrochen 
wir
haben durchbrochen 
ihr
habt durchbrochen 
sie/Sie
haben durchbrochen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte durchbrochen 
du
hattest durchbrochen 
er/sie/es
hatte durchbrochen 
wir
hatten durchbrochen 
ihr
hattet durchbrochen 
sie/Sie
hatten durchbrochen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde durchbrechen 
du
wirst durchbrechen 
er/sie/es
wird durchbrechen 
wir
werden durchbrechen 
ihr
werdet durchbrechen 
sie/Sie
werden durchbrechen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde durchbrochen haben 
du
wirst durchbrochen haben 
er/sie/es
wird durchbrochen haben 
wir
werden durchbrochen haben 
ihr
werdet durchbrochen haben 
sie/Sie
werden durchbrochen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [durchbrechen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
durchbreche 
du
durchbrechest 
er/sie/es
durchbreche 
wir
durchbrechen 
ihr
durchbrechet 
sie/Sie
durchbrechen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe durchbrochen 
du
habest durchbrochen 
er/sie/es
habe durchbrochen 
wir
haben durchbrochen 
ihr
habet durchbrochen 
sie/Sie
haben durchbrochen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde durchbrechen 
du
werdest durchbrechen 
er/sie/es
werde durchbrechen 
wir
werden durchbrechen 
ihr
werdet durchbrechen 
sie/Sie
werden durchbrechen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde durchbrochen haben 
du
werdest durchbrochen haben 
er/sie/es
werde durchbrochen haben 
wir
werden durchbrochen haben 
ihr
werdet durchbrochen haben 
sie/Sie
werden durchbrochen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
durchbräche 
du
durchbrächest; durchbrächst 
er/sie/es
durchbräche 
wir
durchbrächen 
ihr
durchbrächet; durchbrächt 
sie/Sie
durchbrächen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte durchbrochen 
du
hättest durchbrochen 
er/sie/es
hätte durchbrochen 
wir
hätten durchbrochen 
ihr
hättet durchbrochen 
sie/Sie
hätten durchbrochen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde durchbrechen 
du
würdest durchbrechen 
er/sie/es
würde durchbrechen 
wir
würden durchbrechen 
ihr
würdet durchbrechen 
sie/Sie
würden durchbrechen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde durchbrochen haben 
du
würdest durchbrochen haben 
er/sie/es
würde durchbrochen haben 
wir
würden durchbrochen haben 
ihr
würdet durchbrochen haben 
sie/Sie
würden durchbrochen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [durchbrechen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
durchbrich 
ihr
durchbrecht 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [durchbrechen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
durchbrechend 

Příčesti minulé

ich
durchbrochen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině