Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - TRANSPORTIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  transportieren

Časování slovesa: transportieren


Překlad: doprava

Přítomný čas

er transportiert

Préteritum

er transportierte

Perfektum

er hat transportiertČasování slovesa pravidelného slovesa [transportieren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
transportiere 
du
transportierst 
er/sie/es
transportiert 
wir
transportieren 
ihr
transportiert 
sie/Sie
transportieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
transportierte 
du
transportiertest 
er/sie/es
transportierte 
wir
transportierten 
ihr
transportiertet 
sie/Sie
transportierten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe transportiert 
du
hast transportiert 
er/sie/es
hat transportiert 
wir
haben transportiert 
ihr
habt transportiert 
sie/Sie
haben transportiert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte transportiert 
du
hattest transportiert 
er/sie/es
hatte transportiert 
wir
hatten transportiert 
ihr
hattet transportiert 
sie/Sie
hatten transportiert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde transportieren 
du
wirst transportieren 
er/sie/es
wird transportieren 
wir
werden transportieren 
ihr
werdet transportieren 
sie/Sie
werden transportieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde transportiert haben 
du
wirst transportiert haben 
er/sie/es
wird transportiert haben 
wir
werden transportiert haben 
ihr
werdet transportiert haben 
sie/Sie
werden transportiert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [transportieren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
transportiere 
du
transportierest 
er/sie/es
transportiere 
wir
transportieren 
ihr
transportieret 
sie/Sie
transportieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe transportiert 
du
habest transportiert 
er/sie/es
habe transportiert 
wir
haben transportiert 
ihr
habet transportiert 
sie/Sie
haben transportiert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde transportieren 
du
werdest transportieren 
er/sie/es
werde transportieren 
wir
werden transportieren 
ihr
werdet transportieren 
sie/Sie
werden transportieren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde transportiert haben 
du
werdest transportiert haben 
er/sie/es
werde transportiert haben 
wir
werden transportiert haben 
ihr
werdet transportiert haben 
sie/Sie
werden transportiert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
transportierte 
du
transportiertest 
er/sie/es
transportierte 
wir
transportierten 
ihr
transportiertet 
sie/Sie
transportierten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte transportiert 
du
hättest transportiert 
er/sie/es
hätte transportiert 
wir
hätten transportiert 
ihr
hättet transportiert 
sie/Sie
hätten transportiert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde transportieren 
du
würdest transportieren 
er/sie/es
würde transportieren 
wir
würden transportieren 
ihr
würdet transportieren 
sie/Sie
würden transportieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde transportiert haben 
du
würdest transportiert haben 
er/sie/es
würde transportiert haben 
wir
würden transportiert haben 
ihr
würdet transportiert haben 
sie/Sie
würden transportiert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [transportieren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
transportiere; transportier 
ihr
transportiert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [transportieren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
transportierend 

Příčesti minulé

ich
transportiert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině