Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - UNTERFLIEGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  unterfliegen

Časování slovesa: unterfliegen


Překlad: podívejte níže

Přítomný čas

er unterfliegt

Préteritum

er unterflog

Perfektum

er hat unterflogenČasování slovesa pravidelného slovesa [unterfliegen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
unterfliege 
du
unterfliegst 
er/sie/es
unterfliegt 
wir
unterfliegen 
ihr
unterfliegt 
sie/Sie
unterfliegen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
unterflog 
du
unterflogst 
er/sie/es
unterflog 
wir
unterflogen 
ihr
unterflogt 
sie/Sie
unterflogen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe unterflogen 
du
hast unterflogen 
er/sie/es
hat unterflogen 
wir
haben unterflogen 
ihr
habt unterflogen 
sie/Sie
haben unterflogen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte unterflogen 
du
hattest unterflogen 
er/sie/es
hatte unterflogen 
wir
hatten unterflogen 
ihr
hattet unterflogen 
sie/Sie
hatten unterflogen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde unterfliegen 
du
wirst unterfliegen 
er/sie/es
wird unterfliegen 
wir
werden unterfliegen 
ihr
werdet unterfliegen 
sie/Sie
werden unterfliegen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde unterflogen haben 
du
wirst unterflogen haben 
er/sie/es
wird unterflogen haben 
wir
werden unterflogen haben 
ihr
werdet unterflogen haben 
sie/Sie
werden unterflogen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [unterfliegen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
unterfliege 
du
unterfliegest 
er/sie/es
unterfliege 
wir
unterfliegen 
ihr
unterflieget 
sie/Sie
unterfliegen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe unterflogen 
du
habest unterflogen 
er/sie/es
habe unterflogen 
wir
haben unterflogen 
ihr
habet unterflogen 
sie/Sie
haben unterflogen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde unterfliegen 
du
werdest unterfliegen 
er/sie/es
werde unterfliegen 
wir
werden unterfliegen 
ihr
werdet unterfliegen 
sie/Sie
werden unterfliegen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde unterflogen haben 
du
werdest unterflogen haben 
er/sie/es
werde unterflogen haben 
wir
werden unterflogen haben 
ihr
werdet unterflogen haben 
sie/Sie
werden unterflogen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
unterflöge 
du
unterflögest; unterflögst 
er/sie/es
unterflöge 
wir
unterflögen 
ihr
unterflöget; unterflögt 
sie/Sie
unterflögen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte unterflogen 
du
hättest unterflogen 
er/sie/es
hätte unterflogen 
wir
hätten unterflogen 
ihr
hättet unterflogen 
sie/Sie
hätten unterflogen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde unterfliegen 
du
würdest unterfliegen 
er/sie/es
würde unterfliegen 
wir
würden unterfliegen 
ihr
würdet unterfliegen 
sie/Sie
würden unterfliegen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde unterflogen haben 
du
würdest unterflogen haben 
er/sie/es
würde unterflogen haben 
wir
würden unterflogen haben 
ihr
würdet unterflogen haben 
sie/Sie
würden unterflogen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [unterfliegen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
unterfliege; unterflieg 
ihr
unterfliegt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [unterfliegen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
unterfliegend 

Příčesti minulé

ich
unterflogen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině