Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERLAUFEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  verlaufen

Časování slovesa: verlaufen


Překlad: běh

Přítomný čas

er verläuft

Préteritum

er verlief

Perfektum

er hat verlaufenČasování slovesa pravidelného slovesa [verlaufen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
verlaufe 
du
verläufst 
er/sie/es
verläuft 
wir
verlaufen 
ihr
verlauft 
sie/Sie
verlaufen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
verlief 
du
verliefst 
er/sie/es
verlief 
wir
verliefen 
ihr
verlieft 
sie/Sie
verliefen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin verlaufen 
du
bist verlaufen 
er/sie/es
ist verlaufen 
wir
sind verlaufen 
ihr
seid verlaufen 
sie/Sie
sind verlaufen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war verlaufen 
du
warst verlaufen 
er/sie/es
war verlaufen 
wir
waren verlaufen 
ihr
wart verlaufen 
sie/Sie
waren verlaufen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde verlaufen 
du
wirst verlaufen 
er/sie/es
wird verlaufen 
wir
werden verlaufen 
ihr
werdet verlaufen 
sie/Sie
werden verlaufen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde verlaufen sein 
du
wirst verlaufen sein 
er/sie/es
wird verlaufen sein 
wir
werden verlaufen sein 
ihr
werdet verlaufen sein 
sie/Sie
werden verlaufen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [verlaufen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
verlaufe 
du
verlaufest 
er/sie/es
verlaufe 
wir
verlaufen 
ihr
verlaufet 
sie/Sie
verlaufen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei verlaufen 
du
seiest verlaufen; seist verlaufen 
er/sie/es
sei verlaufen 
wir
seien verlaufen 
ihr
seiet verlaufen 
sie/Sie
seien verlaufen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde verlaufen 
du
werdest verlaufen 
er/sie/es
werde verlaufen 
wir
werden verlaufen 
ihr
werdet verlaufen 
sie/Sie
werden verlaufen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde verlaufen sein 
du
werdest verlaufen sein 
er/sie/es
werde verlaufen sein 
wir
werden verlaufen sein 
ihr
werdet verlaufen sein 
sie/Sie
werden verlaufen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
verliefe 
du
verliefest 
er/sie/es
verliefe 
wir
verliefen 
ihr
verliefet 
sie/Sie
verliefen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre verlaufen 
du
wärest verlaufen 
er/sie/es
wäre verlaufen 
wir
wären verlaufen 
ihr
wäret verlaufen 
sie/Sie
wären verlaufen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde verlaufen 
du
würdest verlaufen 
er/sie/es
würde verlaufen 
wir
würden verlaufen 
ihr
würdet verlaufen 
sie/Sie
würden verlaufen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde verlaufen sein 
du
würdest verlaufen sein 
er/sie/es
würde verlaufen sein 
wir
würden verlaufen sein 
ihr
würdet verlaufen sein 
sie/Sie
würden verlaufen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [verlaufen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
verlaufe; verlauf 
ihr
verlauft 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [verlaufen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
verlaufend 

Příčesti minulé

ich
verlaufen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině